Persondatapolitik:
Vi bruger kun dine oplysninger til internt brug og med henblik på at levere bestilte varer.

For at du kan handle ved os / TT SAFE Med ApS, så har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne sende varer til dig. Personoplysninger registreres af os og opbevares ifølge regnskabsloven i fem år for privatkunder.

For aftalekunder og kunder indenfor det offentlige og institutioner opbevares oplysninger, så længe der er et behandlingsgrundlag og behov for opfølgning til at bevare kunderelationen.

Når der indsamles personoplysninger på vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid er sket med dit samtykke, idet du selv opgiver oplysningerne. På den måde er du informeret præcis om, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Som registreret hos os har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mail@ttsafemed.dk

Det er kun få personer hos TT SAFE Med ApS, der har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige hos TT SAFE Med ApS er de to direktører.

Dine oplysninger videregives kun til den transportør, der er valgt til fremsendelse af din bestilling, og bortset fra det så anvendes personoplysninger kun internt. Oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse behandles fuldt fortroligt og bruges til at ekspedere din bestilling.

Betaling for varer er enten mobilepay eller via netbank.

TT SAFE Med ApS har ikke adgang til dine kontooplysninger.

Alle data hos os er beskyttet bag en firewall.

TT SAFE Med ApS fører ikke logfil på kunders besøg på vores hjemmeside.